Актуална информация
Firefox 4.0 през 2010г.
Четвъртата версия на Firefox се очаква в края на 2010г.

3D графика в Интернет
Нова технология за ускоряване обработката на триизмерна графика.

Преврънете Internet Explorer в Chrome
Специален plug-in превръща Internet Explorer в Chrome

Уеб дизайн, изработка на сайт и оптимизация
Desktop и Web-базирани приложения

          В съвременния ИТ свят са се наложили два типа приложения, свързани с управлението на различни масиви с информация – Web-базирани и Desktop-базирани. Ще разгледаме накратко предимствата и недостатъците на тези две колкото различни, толкова и сходни решения за работа с данни.

          Web-базираните приложения, както подсказва и самото им название, са тясно свързани с Интернет. При тях целият процес на въвеждане, обработване и запазване на информацията се извършва в Глобалната мрежа. Основно предимство на този тип приложения е лесният достъп до тях от която и да е точка на света посредством програма, наречена браузър. Информацията, която Вие въвеждате и променяте, обикновено се запазва на отдалечен компютър-сървър, до който трябва да имате достъп всеки път, когато е необходимо да я актуализирате. Самите уеб сайтове могат до известна степен да се смятат за Web-базирани приложения особено когато става въпрос за динамични сайтове със сложна структура и разширена функционалност. Постоянната активност на такъв тип приложения е друго основно предимство тъй като услугите, които Вие предлагате, ще бъдат достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (това е идеалният случай). Високото ниво на сигурност на сървърите, разнообразието от модули за управление на данните, както и достъпните цени правят Web-базираните приложения желано средство за работа както за малкия и среден бизнес, така и за големите корпорации по света и в частност в България.

          Основен недостатък на този тип приложения е пряката зависимост на Вашата система за управление от редица фактори. Такива са например Интернет-връзката, натоварването на сървъра, където се намира приложението или където се записва информацията, възможността за поява на непозволени действия от страна на някои потребители (хакери, кракери и др.) спрямо Вашата система и др. Разбира се всички тези потенциални проблеми са разрешими по един или друг начин, но е факт, че те биха могли да доведат до нарушаване безпроблемната работа на Web-приложението и евентуално до загуба на информация.

          Desktop-приложението представлява софтуерна програма, която може да се стартира и да работи на дадена операционна система без необходимостта от наличието на браузър. Тези програми също имат своите предимства и недостатъци спрямо Web-базираните алтернативи.

          От предимствата на първо място е използването им независимо от Вашата Интернет-връзка, браузър или каквото и да е друго Интернет-приложение. Това би Ви спестило редица ограничения, наложени от Интернет-достъвчици, генериран трафик и други подобни фактори, върху които нямате пряк контрол. Вие ще можете да работите с програмата когато и колкото желаете. Друго предимство е бързата и интуитивна работа с приложението тъй като основните функции са организирани в удобни стандартни менюта, позволяващи лесна навигация от всяко място в програмата. Web-базираните решения често са реализирани по начин, който е сметнат за най-подходящ за голяма част от потребителите, но който може да Ви затрудни и да се наложи да отделите допълнително време за обучение за работа с него. При Desktop-базираните приложения това се избягва поради факта, че те се правят най-често по индивидуална поръчка и спрямо Вашите изисквания за работа.

          Не бива да се забравя също така, че стартирането на всяко Desktop-базирано приложение зависи единствено от конфигурацията и операционната система на Вашия компютър. При Интернет-приложенията този компютър е сървърът, който не може лесно да конфигурирате ако не сте закупили свой собствен или не се свържете с фирмата, осигуряваща неговата поддръжка и хостинг на приложението.

          Като основен недостатък могат да се отбележат трудностите при обновяване или прехвърляне на информацията от Вашето Desktop-приложение (локален компютър) към Интернет (отдалечен сървър) тъй като много често форматът на тази информация е различен и е необходимо допълнително преобразуване на данните в подходящ вид. Друг проблем е невъзможността за достъп до дадената програма от други отдалечени компютри през Интернет, освен ако те не са свързани в самостоятелна локална мрежа или въпросното приложение не се инсталира на всеки един от тях по отделно.

          Въпреки разгледаните предимства и недостатъци на Web-базираните модули и Desktop-приложенията като системи за управление на информацията всяка една от тези системи може да намери своето място като подходящо решение за Вашия бизнес. Преценката и решението за това оставяме на Вас.

За контакти
gsm: 0877 803 223e-mail: office@prowebstyle.net